4 latek

powinien umieć opowiedzieć proste wydarzenie lub bajeczkę
wypowiedzi dziecka są wielowyrazowe, ale jeszcze nie poprawne gramatycznie
zadaje dużo pytań, wymienia czynności na obrazku
głoski sz, ż, cz, dż ma prawo zamieniać na s,z,c,dz
głoska r zamieniana jest na l

Kiedy iść do logopedy?

dziecko mówi niewiele, mowa jest nie zrozumiała lub świszcząca
podczas mówienia wsuwa język między zęby
głoski s,z,c,dz nadal są zamieniane na ś, ź, ć dź
głoski k,g zamienia na t,d
głoskę l zamienia na j