Terapia wad wymowy

W trakcie terapii realizuję stworzony na podstawie diagnozy logopedycznej program.
Terapia opiera się na pracy z dzieckiem podczas cyklicznych spotkań z terapeutą oraz ćwiczeniach przygotowanych do pracy w domu.

Do terapii logopedycznej kwalifikuje się:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k
 • Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l
 • Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • Reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
 • Jąkanie, niepłynność mowy
 • Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne są zastępowane przez ich bezdźwięczne odpowiedniki

Diagnoza LOGOPEDYCZNA
 
Diagnoza logopedyczna ma na celu zdefiniowanie problemów komunikacyjnych, a także dąży do określenia ich przyczyny. Składa się z wywiadu z rodzicem lub opiekunem oraz badania dziecka pod kątem:

 • oceny sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oceny funkcji połykania,
 • oceny funkcji oddechowych,
 • oceny słuchu (fizycznego i fonematycznego),
 • oceny kompetencji komunikacyjnych,
 • oceny nadawania oraz odbierania mowy,

Konsultacja logopedyczna

Konsultacje logopedyczne skierowane są do rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. W trakcie rozmowy logopeda rozwiewa wątpliwości rodzica, udziela mu porad oraz wskazówek do pracy w domu.

Opinia logopedyczna na piśmie

Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.