Terapia wad wymowy

W trakcie terapii realizuję stworzony na podstawie diagnozy logopedycznej program.
Terapia opiera się na pracy z dzieckiem podczas cyklicznych spotkań z terapeutą oraz ćwiczeniach przygotowanych do pracy w domu.

Do terapii logopedycznej kwalifikuje się:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k
 • Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l
 • Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • Reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
 • Jąkanie, niepłynność mowy
 • Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne są zastępowane przez ich bezdźwięczne odpowiedniki

Diagnoza LOGOPEDYCZNA
 
Diagnoza logopedyczna ma na celu zdefiniowanie problemów komunikacyjnych, a także dąży do określenia ich przyczyny. Składa się z wywiadu z rodzicem lub opiekunem oraz badania dziecka pod kątem:

 • oceny sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oceny funkcji połykania
 • oceny funkcji oddechowych,
 • oceny słuchu (fizycznego i fonematycznego)
 • oceny kompetencji komunikacyjnych
 • oceny nadawania oraz odbierania mowy

Elektrostymulacja
 
Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Elektrostymulacja polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie w celu usprawnienia ich funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Nauka Wczesnego Czytania

Jakie korzyści daje Nauka Wczesnego Czytania?    

 • wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka; 
 •  oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji);  
 • wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka; 
 • kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;  buduje poczucie własnej wartości; 
 • wspomaga prawidłową artykulację głosek.  

  Pamiętajmy, że decydując się na rozpoczęcie Nauki Wczesnego Czytania należy wybrać odpowiednią do wieku dziecka metodę. Dlatego w swojej pracy opieram się na założeniach metody symultaniczno-sekwencyjnej inaczej sylabowej (opracowanej przez prof. J. Cieszyńską), która bazuje na najnowszych badaniach neurobiologicznych i odwzorowuje naturalny proces rozwoju mowy dziecka.

  Opinia logopedyczna na piśmie

  Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.

 • Kontakt