5 latek

sprawnie posługuje się mową
wypowiedzi dziecka są zrozumiałe
w słowniku dziecka znajduje się ok. 2000 – 2500 słów
utrwalają się głoski sz, ż, cz, dż
pojawia się głoska r

Kiedy do logopedy ?

mowa dziecka jest nie zrozumiała i świszcząca
podczas mówienia wysuwa język między zęby lub wykrzywia wargi
głoska k, g zamieniana jest na t,d
głoskę l zamienia na j
głoska r jest nie prawidłowo wymawiana
głoski sz, ż, cz, dż, s,z,c,dz są zmiękczane bądź nieprawidłowo wymawiane