Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:

Administratorem Danych jest BOHATER MOWY Barbara Tarasiuk z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 4/222 15- 111 , NIP 5423077679 REGON:384342183.
Dane są przetwarzane w celu świadczenia pomocy logopedycznej i prowadzenia terapii (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO– wykonanie umowy i art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących wykonywanie zawodu przez logopedę .
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe.
Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących wykonywanie zawodu logopedy oraz jest niezbędne do zawarcia umowy.
Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, a po ustaniu celu przez czas wskazany w przepisach prawa.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.