3 latek

wypowiada zdania dłuższe, złożone z 4 lub 5 wyrazów
system gramatyczny nie jest w pełni poznany i utrwalony ( brak końcówek, przestawianie sylab)
zasób słownictwa jest jeszcze nie wielki ( około 1000 słów)
zadaje dużo pytań, wymienia czynności i przedmioty na obrazku
ma prawo zmiękczać głoski s,z,c,dz oraz sz,ż,cz,dż
głoska r może być zamieniana na l

Kiedy iść do logopedy?

dziecko mówi niewiele, mowa jest nie zrozumiała lub świszcząca
podczas mówienia wsuwa język między zęby
głoski k,g zamienia na t,d
głoskę l zamienia na j